Periodieke gift

Wilt u ons periodiek steunen? U kunt uw financiële bijdrage dan in zijn geheel aftrekken van de inkomstenbelasting. Voorheen moest hiervoor een acte worden opgemaakt bij de notaris. Dat is niet meer nodig. De belastingdienst accepteert hiervoor ook een overeenkomst tussen u en HDKT.

De modelovereenkomst kunt u hier downloaden.
U kunt deze overeenkomst vervolgens invullen en retourneren aan HDKT via ons emailadres.

Dank voor uw bijdrage.

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-