Gefinancierd onderzoek 2014

Eerste twee onderzoeken gefinanciert door HDKT, € 50.000,=

1e onderzoek: Nieuwe behandelingsmogelijkheid voor osteosarcomen

Dr Yvonne Versleijen-Jonkers, Prof. Dr. Winette van der Graaf
Afd. Medische Oncologie, Radboudumc Nijmegen 

Het osteosarcoom is de meest voorkomende kwaadaardige bottumor die met name kinderen en jong volwassenen treft. Door de toevoeging van chemotherapie aan de chirurgische behandeling is het vooruitzicht voor patiënten met een osteosarcoom aanzienlijk verbeterd. In de laatste decennia is er echter geen verdere toename in overleving van deze, in het algemeen jonge, patiënten bereikt. Globaal geneest tweederde van hen, en de late effecten van de chemotherapeutische behandeling zijn allesbehalve verwaarloosbaar. Hoewel nieuwe doelgerichte behandelingen massaal hun intrede doen voor de behandeling van frequent voorkomende tumortypen, loopt onderzoek naar de rol van deze therapieën bij zeldzamere tumoren zoals het osteosarcoom achter. Daarom is er een grote behoefte aan nieuwe effectievere behandelingen voor deze jonge patiënten.

Recent is een nieuw doelwit aangetoond dat in de tumorcel aanwezig is en specifiek aangegrepen kan worden met een doelgericht medicijn. Eerder preklinisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit medicijn wel effect heeft, maar nog niet voldoende effectief is om de tumor volledig uit te schakelen. We verwachten dat de combinatie van dit medicijn met chemotherapie zeer effectief zou kunnen zijn aangezien recent onderzoek heeft uitgewezen dat dit doelwit ook een rol speelt bij de resistentie tegen chemotherapie in osteosarcomen.  Daarom zouden we in dit project deze combinatie willen testen in de osteosarcoom modellen die we ter beschikking hebben.

Voor een update september 2015 en februari 2017 klik hier

 2e onderzoek: Nieuwe behandelingsmogelijkheid voor Ewing sarcomen

Drs Emmy Fleuren, Dr Yvonne Versleijen-Jonkers, Prof. Dr. Winette van der Graaf
Afd. Medische Oncologie, Radboudumc Nijmegen 

Ewing sarcomen behoren tot de groep van meest voorkomende bottumoren bij kinderen en jong volwassenen. Deze tumoren zijn per definitie zeer agressief en vaak al uitgezaaid bij diagnose. De huidige behandeling voor een Ewing sarcoom bestaat uit een combinatie van chirurgie (vaak amputatie), hoge doseringen chemotherapie en radiotherapie. Hoewel de introductie van chemotherapie de overleving van deze patiënten al aanzienlijk heeft verbeterd (~60%), reageert de overige 40% niet, en voor deze patiënten zijn er geen andere therapieën beschikbaar. Daarom is er een grote behoefte aan nieuwe behandelingen voor deze tumoren. Recent hebben we aangetoond dat een bepaalde receptor die zich op het oppervlak van de tumorcellen bevindt als nieuw aangrijpingspunt voor de behandeling van Ewing sarcomen kan dienen. Meerdere studies hebben reeds aangetoond dat dit doelwit een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van en het uitzaaien van diverse typen tumoren, waaronder een aantal sarcomen. Recent hebben we aangetoond dat de aanwezigheid van deze receptor op de tumor correleert met een slechte overleving van de patiënt. Bovendien hebben we gevonden dat een specifiek medicijn gericht tegen dit doelwit de groei remt van gekweekte Ewing sarcoom cellen. Verder hebben we aangetoond dat dit medicijn in bepaalde cellen de gevoeligheid voor chemotherapie vergroot en dus de combinatie met chemotherapie een interessante behandelingsoptie zou zijn. Met dit project willen we de combinatie van het medicijn met chemotherapie onderzoeken in de Ewing sarcoom modellen die we ter beschikking hebben.

Voor een update september 2015, update februari 2017 en eindrapportage klik hier 

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-