Gefinancierd onderzoek 2015

3e onderzoek mogelijk gemaakt door HDKT, € 30.000,
Onderzoek naar sarcomen in Antoni van Leeuwenhoek

Op vrijdag 12 juni hebben Dr. Rick Haas, radiotherapeut, en Prof. Dr. Emile Voest, lid van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, deze cheque van € 30.000,= in ontvangst genomen. Dit geld wordt via de Antoni van Leeuwenhoek Foundation besteed aan het hieronder beschreven onderzoek. We zullen ons vooral richten op herhaalde beeldvorming met moderne MRI-scan technieken zowel tijdens als na de bestraling en tevens op de beoordeling van het bestraalde sarcoom onder de microscoop, aldus Dr. Rick Haas, radiotherapeut bij het Antoni van Leeuwenhoek, te Amsterdam.

even voorstellen....

Hallo iedereen,
Ik ben Jules Lansu, 25 jaar oud, en onlangs afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Ik voel me vereerd en trots dat ik onderzoek mag gaan doen naar de effecten van een dosisreductie bij de pre-operatieve bestraling van myxoid liposarcomen. Door mijn interesse in de oncologie en de radiotherapie, met sarcomen in het bijzonder, is dit een project dat me op het lijf geschreven is. Mijn promotor zal Dr. Rick Haas zijn.  Mijn promotietraject zal gecombineerd worden met de opleiding tot radiotherapeut – oncoloog hier in het AVL. Voordat ik officieel start met mijn nieuwe baan ga ik eerst nog zes weken backpacken in Azië, om daarna in maart 2016 vol energie en motivatie te starten met deze leuke en uitdagende nieuwe baan!

Het onderzoek, dat ik ga doen, is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van stichting HDKT!

Met vriendelijk groet,
Jules Lansu en Rick Haas

Nieuwe behandelingsmogelijkheid voor myxoid liposarcomen

Dr. R.L.M. Haas, radiotherapeut, het Nederlands Kanker Instituut,  Antoni van Leeuwenhoek, (NKI-AvL) te Amsterdam.

De meeste sarcomen (tumoren van de weke delen) worden niet alleen ingedeeld naar hun subtype, maar ook naar de agressiviteit van hun gedrag. De mate van kwaadaardigheid (de graad) kan laag-, intermediair of hooggradig zijn. Voor de meeste sarcomen van intermediaire en hooggradige kwaadaardigheid, die in armen of benen ontstaan zijn, geldt dat een combinatie van een operatie met een bestralingsserie een betere kans op genezing geeft in vergelijking met alleen een operatie. Indien ervoor gekozen wordt die bestraling voor de operatie uit te geven, dan bestaat daarvoor een standaard schema van 25 bestralingen, 1x per dag, 5 dagen in de week, in totaal 5 weken tijd en dat ongeacht om welk soort sarcoom het gaat.

Het zogenaamde myxoid liposarcoom (MLS) staat bekend om zijn goede gevoeligheid voor bestraling. Reeds tijdens de bestralingsserie van 5 weken zien we dat deze MLS gezwellen al aanzienlijk in volume kunnen afnemen. Als dit sarcoom dan ongeveer een maand na de bestraling operatief verwijderd wordt, dan is het eerder regel dan uitzondering, dat de patholoog onder microscoop nauwelijks nog sarcoom cellen kan terugvinden. Deze bevindingen waren voor de sarcoom werkgroep van het NKI-AvL te Amsterdam reden een wetenschappelijke studie te starten, genaamd “DOREMY”, waarin bij de bestraling een DOsis REductie bij het MYxoid liposarcoom wordt onderzocht. De eerste resultaten van dit onderzoek, waaraan inmiddels ook de universitaire ziekenhuizen van Nijmegen en Maastricht, maar ook de grote kankercentra van Londen en Boston meedoen zijn zo bemoedigend, dat besloten is dit onderzoek voort te zetten.

Met dit HDKT project willen we vooral leren, waarom nu juist het MLS subtype zo goed op bestraling reageert. We zullen ons vooral richten op herhaalde beeldvorming met moderne MRI-scan technieken zowel tijdens als na de bestraling en tevens op de beoordeling van het bestraalde sarcoom onder de microscoop. Het voordeel voor patiënten bestaat uit een kortere bestralingsperiode van 3,5 week in plaats van 5 weken. Tevens zien we al, dat het herstel en de wondgenezing na de operatie met minder complicaties gepaard lijkt te gaan. Voor de toekomst hopen we, dat ook andere sarcoom types dan het MLS voor een verlaagde bestralingsdosis in aanmerking mogen komen.

Figuur A laat een MRI scan zien van een been van een patiënt met een myxoid liposarcoom (MLS) voorafgaande aan de behandeling. Nummer 1 is het sarcoom zelf, de nummers 2 zijn de normale spieren van het bovenbeen, nummer 3 is het normale onderhuidse vetweefsel en nummer 4 is het dijbeenbot (femur). Daarnaast staan nog 3 MRI plaatjes; de bovenste is een verkleinde weergave van het grote plaatje in het dwarse vlak, het middelste plaatje is dezelfde tumor maar dan in een voor-achterwaartse aanzicht en het onderste plaatje beeldt de tumor af in een zijaanzicht. In het dwarse vlak is de tumor 5x3cm groot, in de lengte richting bedraagt de afmeting 6cm.

Figuur B laat zien hoe diezelfde tumor er onder de microscoop uitziet.  De pijlen wijzen naar de vele bloedvaatjes die in de tumor te zien zijn. Die vaatjes zijn gevuld met een rode inhoud en dat zijn de rode bloedcellen. Dat betekent, dat deze (nog onbehandelde) tumor, bij het stellen van de diagnose, goed doorbloed wordt. De vele paarse stipjes zijn de kernen van de tumorcellen, die allemaal in leven zijn.

Plaatje C laat de kleine rest zien, nadat er bestraald is tot een lagere dosis (36Gy) in het kader van het onderoek, dat deze stichting  “Honderdduizend keer een Tientje” ondersteunt. (De standaard dosis voor andere sarcoomtypes blijft voorlopig nog op 50Gy staan.)

Plaatje D toont diezelfde nu geopereerde tumor onder de microscoop.  De paarse puntjes, als kernen van tumorcellen, zijn (nagenoeg) verdwenen. Centraal in het plaatje is een sterk uitvergroot bloedvat te zien. De doorgang van dit bloedvat is inmiddels sterk vernauwd en de rode bloedcellen zijn er niet meer in te zien, ten teken, dat de tumor veel slechter doorbloed wordt. Deze tumor is dus door de voorbestraling met een verlaagde dosis al grotendeels afgestorven.

Kijk hier voor meer info
Bekijk hier de bedankbrief van het AvL

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-