4e onderzoek gefinancierd door HDKT

4e onderzoek mogelijk gemaakt door HDKT, € 30.000,=
Onderzoek naar nieuwe behandelingsopties angiosarcoom.

Op maandag 7 maart hebben hoogleraar medische oncologie Winette van der Graaf en drie onderzoekers medische oncologie en pathologie van het Radboudumc, Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers, Dr. Ingrid Desar en Dr. Uta Flucke, een cheque van € 30.000,= in ontvangst mogen nemen van de stichting Honderd Duizend Keer een Tientje. Het geld wordt via het Radboud Oncologie Fonds besteed aan onderzoek naar nieuwe behandelingsopties voor patiënten met angiosarcoom in het Radboudumc.

Prof. dr. Winette van der Graaf (4e van links) ontvangt met mede-onderzoekers dr. Yvonne Versleijen-Jonkers (4e van rechts) en Melissa Hillebrandt-Roeffen (1e van links) een cheque van Stichting HDKT: Willem Daalder (3e van links), Leon Vliegen (5e van links), Keimpe Ravesteijn (1e van rechts) en Thomas Povel (2e van rechts). Zie ook ons persbericht. Foto "András Schuh Fotografie".

 


Uta FluckeIngrid DesarYvonne Versleijen-Jonkers
Dr. Y.M.H. Versleijen-Jonkers, Dr. I.M.E. Desar, Dr. U.E. Flucke en Prof. Dr. W.T.A. van der Graaf.
Afdeling Medische Oncologie en Pathologie, Radboudumc Nijmegen.

Achtergrond
Het angiosarcoom (AS) is een zeldzame en zeer agressieve tumor die ontstaat in de cellen van bloedvaten of lymfevaten,  die over het algemeen oudere patiënten treft. Ondanks alle therapeutische inspanningen blijft de prognose van AS patiënten slecht. Slechts minder dan 30% van de patiënten overleeft vijf jaar na behandeling.

Vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe therapeutische mogelijkheden is zeer moeizaam vanwege de zeldzaamheid van de tumor, de verschillende oorzaken en het ontstaan van angiosarcoom en het gebrek aan bruikbaar materiaal voor laboratoriumonderzoek door de zeldzaamheid van deze ziekte.

De sarcomen research groep van het Radboudumc doet onderzoek naar nieuwe behandelingen van sarcomen. Met het subsidiegeld van HDKT zal verder onderzoek in het laboratorium worden gedaan naar voorspellende markers voor de reactie op chemotherapie en het identificeren van nieuwe aangrijpingspunten voor de behandeling van angiosarcomen. Het onderzoek leidt tot beter inzicht in de redenen voor de groei van het sarcoom en het ontwikkelen van weerstand tegen chemotherapie.

Dr. Versleijen-Jonkers: “Ons onderzoek biedt kansen om in plaats van algemene chemotherapie, doelgerichte therapie in te zetten. Dit is een therapie gericht op specifieke kenmerken in of op de kankercel en omgeving of immunotherapie. Helaas profiteren patiënten met zeldzame tumoren meestal als laatste van dit soort ontwikkelingen, omdat het meeste onderzoek naar de veelvoorkomende kankersoorten wordt gedaan. Dat geldt tot dusverre ook voor patiënten met het angiosarcoom.”

Doel
Het zoeken naar voorspellende markers voor de respons op chemotherapie en het identificeren van nieuwe aangrijpingspunten voor de behandeling van angiosarcomen.

Onderzoeksplan
Verzameling tumormateriaal en klinische data
We zullen allereerst een compleet overzicht maken van de angiosarcoom patiënten die in het Radboudumc behandeld zijn sinds 2000. We zullen van deze patiënten zowel tumormateriaal verzamelen in samenwerking met de afdeling Pathologie (Dr. U.E. Flucke), als de klinische gegevens en overlevingsdata (Dr. I.M.E. Desar).  

Door de samenwerking met de sarcomen research groep van het Institute of Cancer Research in Londen (gedeeltelijke aanstelling Prof. Dr. W.T.A. van der Graaf) en de afdeling Pathologie aldaar zullen we nog aanvullend tumormateriaal met de bijbehorende klinische data verzamelen en kunnen we de groep van tumoren uitbreiden.

Aantonen genetische veranderingen
Vanuit studies naar andere soorten kanker, zoals longkanker en huidkanker, is bekend dat tumorcellen met specifieke veranderingen in het DNA, baat hebben bij bepaalde ‘target-gerichte’ therapieën, in tegenstelling tot tumoren die deze DNA-veranderingen niet hebben. Er zijn hele kleine veranderingen, mutaties, waarbij een enkele bouwsteen van het DNA verandert in een andere bouwsteen.  Ook zijn er veranderingen die groter zijn en waarbij een deel van het chromosoom in kopie-aantal verandert. In plaats van de twee kopieën van een gen, kunnen er meerdere kopieën zijn, of verlies van één kopie. Zowel mutaties als kopie-aantal veranderingen kunnen leiden tot activatie en groei van kankercellen, en kunnen bovendien aangrijpingspunten zijn voor specifieke therapie. Met behulp van de relatief nieuwe NGS (Next Generation Sequencing) technologie, die in het Radboudumc al regelmatig en succesvol is toegepast o.a. door onze onderzoeksgroep (3), kan in één experiment het tumor DNA van de patiënt in kaart worden gebracht, zodat onderzocht kan worden in welke genen mutaties aanwezig zijn, of welke genen wat betreft kopie-aantal zijn veranderd.

We zullen voor dit project een variant van de NGS technologie gebruiken waarbij specifiek gekeken wordt naar genetische afwijkingen in de targets waarvoor reeds behandelingen ter beschikking zijn. Dit maakt onze bevindingen ook echt vertaalbaar naar testen in de kliniek in een vervolgtraject.

We zullen deze methode toepassen op 30 angiosarcomen. We zullen naast het identificeren van nieuwe targets voor therapie, met name bekijken of er verschillen gevonden kunnen worden tussen de tumoren die goed reageren op chemotherapie en de tumoren die niet op chemotherapie reageren. Zo hopen we tevens markers te vinden om de respons te voorspellen en zo de niet reagerende patiënten een toxische behandeling te kunnen besparen.

Verder onderzoek naar geïdentificeerde targets voor therapie
Van het verzamelde tumormateriaal zullen tissue microarrays gemaakt worden. Een tissue microarray is een paraffine blokje waarin weefsel verzameld is van vele verschillende tumoren. Hiervan kunnen coupes gesneden worden en zo kan met één kleuring een target in kaart gebracht worden op vele verschillende tumoren tegelijkertijd. De gevonden genetische afwijkingen in het eerste deel van dit project kunnen op deze TMAs verder onderzocht worden door de expressie van het bijbehorende eiwit in kaart te brengen in de verschillende tumoren.

We hebben verder 2 angiosarcoom cellijnen ter beschikking die gebruikt zullen worden om het effect van potentiële behandelingen die uit bovenstaande experimenten naar voren komen verder te onderzoeken op angiosarcoom cellen in kweek.    

Budget
Next generation sequencing 30 tumoren                                  € 10.000,=

Antilichamen en cel experimenten                                                €   5.000,=
Personele kosten junior onderzoeker 1 jaar 0.3 fte            € 15.000,=
Totaal                                                                                                               € 30.000,=

Referenties

  1. Young, T. et al. First line anthracycline-base chemotherapy for angiosarcoma and other soft tissue sarcoma subtypes: pooled analysis of eleven EORTC STBSG trials. Eur J Cancer 2014; 50: 3178-88
  2. Murali R, et al. Targeted massively parallel sequencing of angiosarcomas reveals frequent activation of the mitogen activated protein kinase pathway. Oncotarget 2015; in press.
  3. Vlenterie M, et al. Next generation sequencing in synovial sarcoma reveals novel gene mutations. Oncotarget 2015, in press.

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-