Maken van Tumormodellen

Bot- en weke delen sarcomen zijn zeldzaam en onder deze noemer vallen zeer veel verschillende subtypes. Hoewel te verwachten valt dat de individuele gevoeligheid voor chemotherapie en bestraling van al deze varianten sterk uiteen moet lopen, wordt daar voor de dagelijkse patiëntenzorg nog weinig rekening mee gehouden. Daarnaast zijn er weinig ontwikkelingen in nieuwe behandelingen voor deze tumoren. Dat heeft veel redenen. Een ervan is de beperkte aanwezigheid van geschikte modellen om onderzoek in het laboratorium te doen. 

Hiervoor worden in het algemeen cellijnen gebruikt als een eerste screening voor effectiviteit van een nieuwe (combinatie) behandeling. Deze cellijnen kunnen gekweekt worden uit menselijk tumormateriaal. Ditzelfde geldt voor het maken van organoïden en de zogenaamde ‘patient derived xenografts’, stukjes tumormateriaal die in muizen worden gezet zodat daar de in cellijn-experimenten positief bevonden antikankermedicijnen verder kunnen worden getest. 

Ook deze modellen zijn schaars, maar cruciaal om volgende stappen te maken in behandelingen. Muizenproeven worden beperkt tot het stadium waarin deze modellen echt cruciale antwoorden kunnen geven op effectiviteit van behandelingen.

In Nederland zijn diverse laboratoria, o.a. in het AVL, Radboudumc, ErasmusMc en LUMC, PMC, actief bij het maken van deze modellen en het doen van het zogenaamde in vitro (laboratorium) en in vivo onderzoek. Door de bijdrage van HDKT zullen wij in staat zijn meer van deze modellen te maken die onderling uitgewisseld kunnen worden voor het verrichten van bestaand en toekomstig wetenschappelijk onderzoek om doelwitten (targets) van therapie te vinden waartegen medicijnen kunnen worden onderzocht. Dit is tijdsintensief werk wat veelal wordt verricht door analisten en promovendi. De modellen vormen tevens een belangrijke basis bij het aanvragen van vervolg subsidies bij o.a. het KWF. De kans van slagen van dergelijke subsidieaanvragen, die verder onderzoek weer mogelijk moeten maken, is groter bij aantoonbare aanwezigheid van geschikte tumormodellen.

Deze bijdrage van € 20.000,= van HDKT voor preklinisch onderzoek in DSSG centra zal helpen bij het maken van deze modellen en daarmee tevens het bevorderen van samenwerking tussen de Nederlandse onderzoekers op het gebied van bot- en weke delen sarcomen.

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-