Disclaimer en privacy

Alle informatie op deze site is gemaakt door de Stichting HDKT.
Er zijn teksten door derden aangeleverd die goedgekeurd zijn door de Stichting HDKT.
De copyright berust bij de Stichting HDKT.

HDKT behoud zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze site aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden allen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar maken tegen teksten en/of foto's op deze site neem dan direct contact met ons op via contact.
Wij zullen dan direct met u in overleg treden en gezamenlijk het probleem oplossen.

Deze site is ontworpen en wordt beheerd door DoIt Online Media. De inhoud van de site is eigendom van de Stichting HDKT.

Kopiëren uit deze site is toegestaan maar dan wel met bronvermelding!

 

Beperkte aansprakelijkheid
HDKT
spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u toch iets vinden dat naar uw mening niet juist is neem dan met ons contact op via contact.

AVG
De Stichting HDKT voldoet aan de AVG. Het rapport is hier in te zien.

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-